سرویس آشپزخونه طرح گل افتابگردون

امروز اومدم  عکسای جدید بذارم نمی دونم چرا اپلود نشدناراحت یه بارم که وقت پیدا کردم بخت یار نبود

  به هر حال شرمنده ی همه یدوستایی شدم که تقاضای کار جدید کرده بودن

 اگه دوباره فرصت کردم و بخت یار شد از کارای دیگم عکس می ذارمقلب

/ 0 نظر / 11 بازدید